Dlaczego mokradła są cudem natury, który trzeba chronić?

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

  • potrafi definiować pojęcia: bagna, mokradło, torfowisko
  • wymienić gatunki roślin i zwierząt żyjących na mokradłach w Polsce i Europie
  • opisuje warunki siedliskowe stwarzane przez mokradła oraz zachowanie się mokradeł w czasie nadmiaru i braku opadów atmosferycznych
  • wyjaśnia, w jaki sposób mokradła regulują stosunki wodne w środowisku
  • porównuje faunę i florę mokradeł na różnych kontynentach
  • argumentuje na rzecz ochrony mokradeł w Polsce i na świecie
  • opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka do otaczającej go przyrody