18 Listopada 2019

Materiały zostały wypracowane na potrzeby kursu on-line przygotowującego do realizacji przyrodniczych projektów badawczych zespoły uczniowskie z klas I-III SP w ramach "Latającego Uniwersytetu Młodych Odkrywców". Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne także dla nauczycieli/nauczycielek, którzy będą chcieli wspierać grupy uczniowskie w tworzeniu własnych projektów badawczych.

31 Października 2019

Przedstawiamy materiały zostały wypracowane na potrzeby kursu on-line przygotowującego do realizacji przyrodniczych projektów badawczych przez zespoły uczniowskie z klas IV-VIII SP. Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne także dla nauczycieli/nauczycielek, którzy będą chcieli wspierać grupy uczniowskie w tworzeniu własnych projektów badawczych.

16 Lipca 2019

Jak dokonuje się postęp w nauce? Jak zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy?

16 Kwietnia 2019

Zajęcia warsztatowe. Jak zbudowana jest roślina? Które części roślin są jadalne? Czy są one takie same dla wszystkich znanych nam roślin jadalnych?  

16 Kwietnia 2019

Czy muszle ślimaków żyjących w gorszych warunkach siedliskowych są mniejsze od tych, które żyją w warunkach sprzyjających? Zajęcia labolatoryjne.

16 Kwietnia 2019

Zajęcia labolatoryjne z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych.

16 Kwietnia 2019

Dlaczego są niemile widziane? Jak człowiek wpływa na przyrodę? Jakie to ma dla niej skutki? Warsztaty eksperymentalne.

16 Kwietnia 2019

Praca z mikroskopem. Jakie części owocnika pieczarki zjadamy?

16 Kwietnia 2019

Praktyczne doświadczenie. Dlaczego ciasto drożdżowe nie każdemu „wychodzi”? 

16 Kwietnia 2019

Zajęcia laboratoryjne. Jak wyglądają mikroorganizmy, które pełnią tak pożyteczną rolę dla człowieka? 

01 Kwietnia 2019

Scenariusz praktycznych zajęć, podczas których uczniowie i uczennice przygotowują własne filtry roślinne.

18 Marca 2019

Warsztaty o charakterze eksperymentalno-obserwacyjnym.  Dzieci na podstawie wnikliwych obserwacji wyciągają wnioski, czyli przyporządkowują dany gatunek ryby z miejscem jej życia w zbiorniku wodnym.

18 Marca 2019

Warsztaty herpetologiczne. Po jakich cechach odróżnimy żabę od ropuchy?