Identyfikacja flawonoidów w roślinach techniką TLC

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

  • definiuje flawonoidy
  • podaje przykłady roślin i ich części, w których występują flawonoidy,
  • posługuje się sprzętem laboratoryjnym,
  • omawia przebieg procesu chromatografii,
  • przeprowadza doświadczenie zgodnie z instrukcją, analizuje i interpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń.