Poradnik Młodego Naukowca

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

  • Poszukuje i samodzielnie ocenia informacje z wielu źródeł
  • Rozpoznaje cechy tekstów, które świadczą o naukowej rzetelności lub jej braku
  • Potrafi samodzielnie odszukać kilka artykułów na tematy, które są niezwykle ważne w świecie nauki.
  • Potrafi uzasadnić swoją opinię, posługując się nabytymi informacjami
  • Objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną