Narzędzia TIK

AnswerGarden  

Strona pozwala na zadawanie uczestnikom pytań otwartych i natychmiastowe zarządzanie odpowiedziami. Szybka burza mózgów online. Nie jest wymagana rejestracja. Bardzo szybka i intuicyjna obsługa. Wystarczy podać jedno pytanie lub temat, a uczestnicy naszego webinarium, korzystając z podanego linku, mogą wpisywać swoje odpowiedzi, które po odświeżaniu strony widoczne są dla wszystkich zaangażowanych. AnswerGarden narzuca limit liczby znaków w odpowiedzi – automatycznie podawana długość to 20. W panelu edycji podczas tworzenia nowego Answer Garden istnieje możliwość zwiększenia długości ciągu znaków do 40. Dzięki temu mamy możliwość doboru długości odpowiedzi do bieżących potrzeb. Platforma oferuje również również do wyboru cztery typy Answer Garden. Polecam jednak dwa pierwsze rodzaje, które najlepiej się nadają do zastosowania w edukacyjnej przestrzeni:

  • Brainstorm, czyli burza mózgów – wszyscy uczestnicy mogą podawać nieograniczoną ilość odpowiedzi, w tym także odpowiedzi powtarzające się. ]
  • Classroom, czyli tryb klasowy – umożliwia uczestnikom wpisywanie nieskończonej liczby odpowiedzi pod warunkiem, że nie zostały one już podane przez innych. Tryb klasowy umożliwia także sprowokowanie wszystkich uczniów do kreatywnego myślenia i przedstawiania własnych odpowiedzi, ponieważ te już podane nie zostaną zaakceptowane.

 Mentimeter  

Aplikacja, który służy do interakcji z uczestnikami, w których oni odpowiadają na pytania prowadzącego lub zadają pytania prowadzącemu. Wymagana jest rejestracja i logowanie. W Mentimeter mamy do dyspozycji 9 typów interakcji oraz quiz. Wyniki ankiet i quizów można prezentować w różnych formach, np. jako wykres słupkowy czy kołowy.Oto typy ankiet i quziów w Mentimeter:

a) z obowiązkiem wybrania odpowiedzi w kilku wariantach:
* skala – tryb oceniania na skali, np. czy coś nam się podoba, czy nie
* przydział punktów – do dyspozycji mamy 100 punktów i naszym zdaniem jest rozdzielenie tych punktów między kilka różnych cech (dobry przykład to pytanie: jakie cechy powinien posiadać dobry trener edukator online? odpowiedzi to: kreatywność, cierpliwość, otwartość, zorganizowanie – i tutaj uczestnik swoje 100 punktów rozdziela pomiędzy te cztery cechy)
* Who will win? – pokazujemy na przykład trzy zdjęcia zrobione przez uczestników szkolenia a pozostałe osoby głosują na najlepsze z nich
* pytanie z odpowiedziami w formie obrazu
* pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru

b) bez możliwości wyboru odpowiedzi, tzw. pytanie otwarte:
* chmura tagów/ chmura wyrazów – z udzielanych przez uczestników krótkich odpowiedzi powstaje kolorowa chmura wyrazów zmieniająca się w czasie rzeczywistym
* pytanie z miejscem do wpisania odpowiedzi/opinii– uczestnik wpisuje swój tekst – możliwość tworzenia dłuższych wypowiedzi
* macierz
* sesja Q&A – uczestnicy mogą w trakcie webinaru/ wykładu online zadawać pytania, które później prowadzący może kolejno wyświetlać i udzielać na nie odpowiedzi w czasie rzeczywistym
* quiz, w którym z maksymalnie 5 odpowiedzi należy wybrać 1 prawidłową; ten typ umożliwia grywalizację: uczestnicy podają nick i otrzymują punkty za prawidłową odpowiedź i czas reakcji, na koniec można zaprezentować ranking wyników
* reakcja – to ikony kciuków skierowanych w górę lub w dół, dzięki czemu prowadzący szybko zapyta grupę o dowolną kwestię. Ikon do wyboru jest w sumie 5.

Dodatkowe informacje: Istnieje możliwość ponownego wykorzystania stworzonego już pytania. Mamy tu dwie opcje wyboru: - reset wcześniejszych odpowiedzi uczestników - stare i nowe odpowiedzi gromadzą się w bazie programu i można je porównać. Aplikacja dostępna jest w wersji darmowej oraz płatnej. Wersja bezpłatna umożliwia interakcje z nieograniczoną publicznością, ale w ograniczonym zakresie. W jednej „prezentacji” można użyć tylko 2 typów zadań (z 9 dostępnych do wyboru) oraz zrobić jeden 5-pytaniowy quiz. Jeśli chcemy mieć więcej aktywności należy utworzyć nową „prezentację”. Jeśli chcesz mieć więcej aktywności, to musisz zakładać nową „prezentację”, a uczestnicy muszą wejść do niej wpisując nowy numer spotkania, czyli kod PIN. Uczestnicy biorą aktywnie udział w naszych „prezentacjach” poprzez wejście na stronę www.menti.com i wpisanie wygenerowanego przez program kodu PIN. Udział w prezentacjach jest anonimowy.

  Bitly  

Najpopularniejszy darmowy serwis służący do skracania i personalizowania linków. Obsługa bit.ly jest bardzo prosta i intuicyjna. Możemy korzystać z serwisu bez zakładania konto – po prosty tylko skracać przydługie linki. Zdecydowanie lepszą opcją jest założenie konta, dzięki czemu możemy personalizować nazwę linku oraz monitorować zasięg, czyli liczbę wyświetleń.

 

 WordArt

Program do tworzenia chmur wyrazowych, czyli wyrazów osadzonych w różnych kształtach i kolorach. Do wykorzystania jako rozgrzewka tematyczna, szukanie skojarzeń czy też zestawienie najważniejszych elementów prezentacji. Wyrazy wpisujemy oddzielnie, w każdym wersie tabeli. Następnie mamy możliwość wyboru kształtu, czcionki, pozycji ułożenia wyrazów oraz koloru. Wygenerowaną chmurę wyrazów w każdym momencie tworzenia możemy podejrzeć. Jako obraz png lub JPG możemy pobrać bez zakładania konta. Jeśli chcemy jednak skorzystać z opcji interaktywnej lub pobrać link do chmury albo osadzić na blogu czy też stronie, należy założyć bezpłatne konto. Dzięki temu na naszym koncie będą zapisane wszystkie tworzone przez nas chmury wyrazowe.

QRonline 

Strona umożliwiająca wygenerowanie kody QR. Odczytanie kodu jest możliwe poprzez zainstalowanie na swoim urządzeniu mobilnym odpowiedniej aplikacji – czytnika kodów QR dostosowanego do systemu. Dzięki generatorowi w łatwy sposób możemy ukryć link lub wiadomość tekstową. Odczytanie kodu przez uczestnika w szybki sposób zaktywizuje go z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Serwis umożliwia nam pobranie kodu jako obraz JPG lub PNG a także zapisaniu 16 identycznych kodów w pliku PDF. Nie jest wymagana rejestracja i logowanie. Prosta i intuicyjna obsługa.

Materiał opracowała: Marta Florkiewicz-Borkowska