Czym jest nauka?

Jak dokonuje się postęp w nauce? Jak zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy?

Dr Hab. Stanisław Czachowrowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie proponuje przeprowadzenie prostego doświadczenia, dzięki któremu możemy odkryć jak pracują naukowcy; jakie wyzwania napotykają i dlaczego nie zawsze dochodzą do tych samych wniosków. Zajęcia możliwe do przeprowadzenia  po dostosowaniu dla różnych grup wiekowych (od 6 do 16 lat).