Czym różnią się ryby żyjące przy dnie, w toni wodnej i żyjące przy powierzchni?

Warsztaty o charakterze eksperymentalno-obserwacyjnym.  Dzieci na podstawie wnikliwych obserwacji wyciągają wnioski, czyli przyporządkowują dany gatunek ryby z miejscem jej życia w zbiorniku wodnym.

Poza tym dzieci spróbują „wejść w rolę” badacza naukowego  opisującego gatunki zwierząt oraz ich miejsce życia.  Uczą się obserwować zwierzęta i łączyć cechy ich budowy z pełnioną funkcją i zajmowanym siedliskiem

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Ryby 0.pdf (2MB)