Gatunki inwazyjne zwierząt

Dlaczego są niemile widziane? Jak człowiek wpływa na przyrodę? Jakie to ma dla niej skutki? Warsztaty eksperymentalne.

Inwazje obcych gatunków uznawane są obecnie za jedno z największych zagrożeń dla światowej przyrody. Gatunki inwazyjne stanowią drugie - zaraz po niszczeniu siedlisk - największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Duża skala tego problemu wynika między innymi z faktu, że jest to jeden z najbardziej dynamicznych procesów przyrodniczych będących skutkiem rozwoju cywilizacji. Zajęcia te zachęcają dzieci do przemyśleń dotyczących tego, jak bardzo człowiek zmienia przyrodę i czym to grozi. 

Dzięki zajęciom uczeń/uczennica:

  • potrafi wyjaśnić pojęcia gatunek obcy i gatunek inwazyjny.
  • potrafi podać przykładowe przyczyny i skutki inwazji gatunków obcych.
  • trenuje postawy sprzyjające ochronie bioróżnorodności zwierząt.