Lokalizacja komórkowa barwinków roślinnych

Zajęcia labolatoryjne z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych.

Dzięki zajęciom uczeń/uczennica:

  • dowie się jak zbudowany jest mikroskop świetlny, 
  • odkryje gdzie w komórkach gromadzone są barwniki i jakie funkcje pełnią,
  • wykona prosty preparat mikroskopowy i określi ogranelle gromadzące barwniki w komórkach.
  • dowie się dlaczego liście jesienią zmieniają barwę.