Mikrorozmnażanie roślin w szkle

Celem zajęć jest zapoznanie się z techniką rozmnażania roślin w warunkach laboratoryjnych, istotą rozmnażania wegetatywnego oraz wymaganiami pokarmowymi komórek roślinnych.