Roślinny filtr powietrza

Scenariusz praktycznych zajęć, podczas których uczniowie i uczennice przygotowują własne filtry roślinne.

Dzięki zajęciom uczeń/uczennica:

  • dowie jaką rolę spełniają rośliny w przyrodzie i otoczeniu człowieka, jakie warunki są potrzebne do wzrostu i rozwoju roślin,
  • zrozumie jakie znaczenie ma segregacja śmieci i dawanie odpadom ”drugiego życia”.
  • przygotuje podłoża ogrodnicze, umiejscowi wybrane rośliny w kompozycji oraz dowie się jak właściwie je pielęgnować.
  • ćwiczy zdolności manualne, wyobraźnię i pamięć, poprzez wykonanie własnego projektu z powierzonych mu materiałów