Wpływ czynników środowiska na wielkość i wygląd muszli

Czy muszle ślimaków żyjących w gorszych warunkach siedliskowych są mniejsze od tych, które żyją w warunkach sprzyjających? Zajęcia labolatoryjne.


Prawie każdy żywy organizm, niezależnie od swojego potencjału genetycznego, który decyduje o jego cechach i wyglądzie, znajduje się pod przemożnym wpływem czynników środowiska, które je modyfikują. Powoduje to, że ten sam organizm w zależności od siły i charakteru tych czynników może wyglądać inaczej. Klasycznym przykładem takiego zjawiska może być wygląd jakiegoś gatunku drzewa np. sosny. Rosnąc samodzielnie ma ona dobrze rozwiniętą koronę, liczne gałęzie, które wyrastają z pnia stosunkowo nisko a sam pień jest często krótki i skrzywiony. W przypadku, gdy sosna, nawet o tym samym genotypie, rośnie między innymi sosnami korona staje się niewielka i ażurowa, gałęzie pojawiają się wysoko a pień jest prosty i długi.

Bardzo dobrze widać to na przykładzie muszli ślimaków. Dzięki zajęciom, uczniowie i uczennice będą mogli sprawdzić to sami!