Jak to działa - zmysł smaku

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka zdobędzie podstawowe informacje dotyczące zmysłu smaku, dowie się czym są kubki smakowe, dlaczego zdolność rozróżniania smaków okazała się taka istotna dla przetrwania gatunków, co to jest „umami”, czy zwierzęta rozróżniają smaki. Z kolei dzięki prostym doświadczeniom odpowie na pytanie, czy istnieje „mapa smaków” na języku, a także jakie czynniki wpływają na odbiór wrażeń smakowych. Ponadto, dzięki pracy w parach uczniowie pogłębią kompetencje społeczne.