Jak się pracuje w laboratorium biochemicznym?

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

  • nazywa i rozróżnia sprzęty laboratoryjne.
  • posługuje się w prawidłowy sposób podstawowym sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie prostych doświadczeń,
  • posługuje się skalą pH,
  • definiuje odczyn zasadowy, obojętny i kwaśny,
  • mierzy i określa wartość pH badanego roztworu (z wykorzystaniem papierków lakmusowych).
  • posługuje się pipetą Pasteur’a (tzw. zakraplaczem) w celu przygotowania precyzyjnych objętości roztworów,
  • przygotowuje mieszaninę kolorowych roztworów poprzez pipetowanie,
  • definiuje pojęcia: masa, objętość, gęstość, mieszanina, roztwór,
  • przygotowuje precyzyjne naważki (z dokładnością do 0,1 grama),
  • wyjaśnia, dlaczego te same objętości produktów różnią się od siebie masą.