Skąd się biorą śmieci? cz. 1

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

  • wymienia źródła powstawania odpadów
  • przeprowadza i dokumentuje obserwację
  • analizuje wyniki i na ich podstawie formułuje wnioski
  • potrafi wytłumaczyć zasadę 3 razy U
  • proponuje sposoby ograniczenia wytwarzania śmieci
  • potrafi posługiwać się podstawową terminologią biologiczną
  • analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną
Załączone dokumenty: 
  1. 1. Skad sie biora smieci.pdf (2MB)