W jakich postaciach występują w komórce kwasy nukleinowe?

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

  • opisuje budowę chemiczną i strukturę kwasów nukleinowych (DNA i RNA)
  • przedstawia proces kondensacji DNA prowadzący do powstania chromosomów
  • nazywa typy morfologiczne chromosomów
  • definiuje haploidalność i diploidalność
  • podaje wartości diploidalnej liczby chromosomów człowieka, świni, bydła i psa
  • analizuje wyniki rozdzielenia kwasów nukleinowych w żelu agarozowym (określenie masy molekularnej i identyfikacja kwasu nukleinowego)