Czym się różni żaba od ropuchy?

Warsztaty herpetologiczne. Po jakich cechach odróżnimy żabę od ropuchy?

Dzięki warsztatom uczeń/uczennica:

  • potrafi podać podstawowe cechy odróżniające żaby, ropuchy, traszki i kumaki.
  •  potrafi wyjaśnić przykładowe przyczyny wymierania płazów.
  •  trenuje postawy sprzyjające ochronie gatunków zwierząt.