02 Marca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • definiuje flawonoidy
 • podaje przykłady roślin i ich części, w których występują flawonoidy,
 • posługuje się sprzętem laboratoryjnym,
 • omawia przebieg procesu chromatografii,
 • przeprowadza doświadczenie zgodnie z instrukcją, analizuje i interpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń.
24 Lutego 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • wymienia rodzaje kwasów nukleinowych obecnych w komórce (DNA, RNA),
 • omawia budowę chemiczną kwasów nukleinowych,
 • zna i stosuje w praktyce zasady planowania eksperymentu naukowego,
 • prawidłowo posługuje się sprzętem laboratoryjnym,
 • przeprowadza eksperyment naukowy (izolacja DNA z cebuli),
 • prowadzi obserwację, dokumentuje i interpretuje uzyskane wyniki.
24 Lutego 2020

Po zajęciach uczennice i uczniowie:

 • rozpoznają głosy wybranych gatunków płazów żyjących w Polsce,
 • wyjaśniają znaczenie płazów w przyrodzie
 • oceniają zagrożenia, jakie istnieją dla tych zwierząt wynikające z działalności człowieka.
17 Lutego 2020

Podczas zajęć uczennice i uczniowie zidentyfikują, na podstawie jego cech morfologicznych nieznany organizm, jako przedstawiciela jednej z grup kręgowców. Przeanalizują charakterystyczne cechy budowy wybranych kręgowców, jako przystosowanie do życia na lądzie lub w wodzie, a także sprawiedliwie oceniają wiedzę i umiejętności własne i innych.

17 Lutego 2020

Uczniowie i uczennice podczas zajęć poznają formy morfologiczne i anatomiczne budujące ciało grzybów (formy jednokomórkowe, strzępkowe) oraz kształty różnych zarodników grzybów. Obejrzą makroskopowo owocniki pieczarki, poznają jego części i nauczą się wykonywania preparatów mikroskopowych i udoskonalą tę umiejętność w czasie zajęć.

17 Lutego 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka będzie znać zasady klasyfikacji pijawek. W trakcie zajęć przeanalizuje, w oparciu o wybrane gatunki pijawek, różnorodność ich budowy, rozpoznaja, w oparciu o źródła monograficzne, wybrane gatunki pijawek i  wykona sekcje pijawek z materiału świeżego lub utrwalonego (jeżeli nauczyciel będzie chciał włączyć to do planu zajęć,  jeżeli nie to można z tego zrezygnować), a na koniec przeprowadzi obserwacje pod binokularem i udokumentuje ich wynik.

17 Lutego 2020

Po zajęciach uczniowie/uczennice będą potrafić rozpoznać wybrane gatunki płazów żyjących w Polsce na podstawie wydawanych przez nie głosów. W trakcie zajęć opiszą znaczenie płazów w środowisku i w przyrodzie, podadzą przykłady zagrożeń dla płazów związane z działalnością człowieka oraz przeanalizują skutki przyrodnicze i środowiskowe zagrożeń zmniejszania bioróżnorodności gatunkowej płazów.

17 Lutego 2020

Podczas zajęć uczennice i uczniowie zidentyfikują, na podstawie jego cech morfologicznych nieznany organizm, jako przedstawiciela jednej z grup bezkręgowców.

Strony