Grzyby do zadań specjalnych 1. Formy organizacji ciała grzybów

Zajęcia laboratoryjne. Jak wyglądają mikroorganizmy, które pełnią tak pożyteczną rolę dla człowieka? 

Celem zajęć laboratoryjnych będzie poznanie różnych możliwości wykorzystania grzybów. Dzieci zaznajomią się z budową i właściwościami różnych gatunków mikrogrzybów (np. drożdży piekarniczych i grzybów strzępkowych) wykorzystywanych w produkcji żywności (wypiek chleba/ ciast, produkcja serów pleśniowych Camembert i Roquefort). 

Scenariusz jest częścią cyklu zajęć, poświęconego grzybom:

Temat 1: Formy organizacji ciała grzybów – organizmy jednokomórkowe i strzępkowe

Uczniowie poznają formy morfologiczne budujące ciało grzybów (formy jednokomórkowe, strzępkowe).

Temat 2: Wykazanie zdolności fermentacyjnych drożdży

Uczniowie dowiadują się czym jest proces fermentacji i w jaki sposób zachodzi.

Temat 3: Budowa owocnika przedstawiciela grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) na podstawie pieczarki dwuzarodnikowej

Uczniowie oglądają makroskopowo owocniki pieczarki, poznają jego części.