25 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • Potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst źródłowy
 • Potrafi wyróżnić cechy gatunku obcego i inwazyjnego oraz wskazać różnice pomiędzy tymi pojęciami
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego inwazje biologiczne stanowią zagrożenie dla bioróżnorodności
 • Potrafi podać kilka przykładów zapobiegania inwazjom biologicznym oraz podać ich skutki
 • Potrafi samodzielnie skorzystać z danych przestrzennych za pomocą cyfrowej mapy
 • Rozumie oraz uzasadnia konieczność ochrony przyrody
 • Przedstawia swoje opinie oraz argumenty, związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi
25 Czerwca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • Poszukuje i samodzielnie ocenia informacje z wielu źródeł
 • Rozpoznaje cechy tekstów, które świadczą o naukowej rzetelności lub jej braku
 • Potrafi samodzielnie odszukać kilka artykułów na tematy, które są niezwykle ważne w świecie nauki.
 • Potrafi uzasadnić swoją opinię, posługując się nabytymi informacjami
 • Objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną
01 Czerwca 2020

Zachęcamy do online'owego wypadu na miasto! Wspólnie z dr hab. Hanna Ciecierską (Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie) zwiedzamy okolicę bliską naszych domów, poznając rośliny, które możemy zaobserwować w okolicy każdego mieszkania

29 Maja 2020

Zachęcamy do zapoznania się z fascynującymi webinarami prowadzonymi dla uczniów i uczennic klas 1-4 oraz 4-8 szkół podstawowych przez pracowniwków Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego:

 • O drapieżnych motylach, włochatych kolibrach i wiosennych pszczołach

 • Co się dzieje w przyrodzie wiosną?

 • Dlaczego czekolada poprawia nam nastrój?

 • Niewidzialne a obecne – gdzie kryją się mikroorganizmy na rękach?

 • Różnorodność świata grzybów

 • Po co nam łąki kwietne w miastach?

 • Czy cukier krzepi?

 • Czy grzyby rosną tylko w lesie?

 • Czy grzyb ma zawsze trzon i kapelusz?

 • Smak bioróżnorodności

 • Dlaczego bez wody nie ma życia?

02 Marca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • wymienia barwniki roślinne,
 • wyjaśnia znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy,
 • wymienia przykłady użytkowego wykorzystania przez człowieka barwników roślinnych, wykonuje doświadczenie zgodnie z instrukcją.
02 Marca 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • definiuje flawonoidy
 • podaje przykłady roślin i ich części, w których występują flawonoidy,
 • posługuje się sprzętem laboratoryjnym,
 • omawia przebieg procesu chromatografii,
 • przeprowadza doświadczenie zgodnie z instrukcją, analizuje i interpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń.
24 Lutego 2020

Po zajęciach uczestnik/uczestniczka:

 • wymienia rodzaje kwasów nukleinowych obecnych w komórce (DNA, RNA),
 • omawia budowę chemiczną kwasów nukleinowych,
 • zna i stosuje w praktyce zasady planowania eksperymentu naukowego,
 • prawidłowo posługuje się sprzętem laboratoryjnym,
 • przeprowadza eksperyment naukowy (izolacja DNA z cebuli),
 • prowadzi obserwację, dokumentuje i interpretuje uzyskane wyniki.
24 Lutego 2020

Po zajęciach uczennice i uczniowie:

 • rozpoznają głosy wybranych gatunków płazów żyjących w Polsce,
 • wyjaśniają znaczenie płazów w przyrodzie
 • oceniają zagrożenia, jakie istnieją dla tych zwierząt wynikające z działalności człowieka.
27 Listopada 2019

Celem zajęć  jest zapoznanie uczniów z różnorodnością  pierwotniaków, żyjących w środowisku wodnym, samodzielne wykonanie i obserwacja preparatu pod mikroskopem oraz próba identyfikacji pierwotniaków za pomocą dostępnych kluczy.

Zachęcamy do pobrania scenariusza oraz klucza do oznaczania pierwotniaków.

Strony