STWÓRZ SZKOLNY PROJEKT BADAWCZY! KL I-III SP

Poniższe materiały zostały wypracowane na potrzeby kursu on-line przygotowującego do realizacji przyrodniczych projektów badawczych przez 5-8 osobowe zespoły uczniowskie z klas I-III SP w ramach "Latającego Uniwersytetu Młodych Odkrywców". Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne także dla nauczycieli/nauczycielek, którzy będą chcieli wspierać grupy uczniowskie w tworzeniu własnych projektów badawczych.

Kurs podzielony jest na trzy etapy.

Podczas realizacji Modułu 1 „Jak zacząć?” uczestnicy wybiorą temat/sformułują problem badawczy. Dowiedzą się także na czym polega metoda projektu oraz praca zespołowa.

Kliknij, aby pobrać treść modułu 1 oraz załączników: burza mózgów, karta eksperymentu i obserwacji, webinarium rozpoczynające

​W Module 2 „Jak zaplanować?” zadaniem grup projektowych będzie zaplanowanie działań badawczych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami planowania projektowego, wyznaczą zadania niezbędne do realizacji projektu i określą terminy wykonania kolejnych działań.

Kliknij, aby pobrać treść modułu 2 oraz załącznika: harmonogram projektu.

Realizacja Modułu 3 – „Działanie, prezentacja i podsumowanie”, to realne działania uczniowskich zespołów projektowych, podczas którego uczniowie i uczennice poszukują odpowiedzi na postawione pytania, prowadzą badania terenowe, doświadczenia i eksperymenty oraz przygotowują prezentację swoich wyników i dosumowują działania. 

Kliknij, aby pobrać treść modułu 3 oraz załączników: metody badań w projekcie przyrodniczymkarta doświadczeniajak sobie radzić z problemami.

Zachęcamy także do zapoznania się z koncepcją kursu on-line, w której znajdą Państwo m.in. odwołania do podstawy programowej.