Stwórz szkolny projekt badawczy! Kl IV-VIII SP

Poniższe materiały zostały wypracowane na potrzeby kursu on-line przygotowującego do realizacji przyrodniczych projektów badawczych przez 5-8 osobowe zespoły uczniowskie z klas IV-VIII SP w ramach "Latającego Uniwersytetu Młodych Odkrywców". Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne także dla nauczycieli/nauczycielek, którzy będą chcieli wspierać grupy uczniowskie w tworzeniu własnych projektów badawczych.

Kurs podzielony jest na cztery etapy.

Podczas realizacji Modułu 1 „Jak zacząć?” uczestnicy wybiorą temat/sformułują problem badawczy. Dowiedzą się także na czym polega metoda projektu oraz praca zespołowa.

Kliknij, aby pobrać treść modułu 1 oraz załączników: zasady uczniów realizujących projekt w zespole, formy prezentacji projektów, metody wspólnego podejmowania decyzji, role grupowe, ćwiczenie supeł (współpraca).

Zobacz także webinarium wstępne.

​W Module 2 „Jak zaplanować?” zadaniem grup projektowych będzie zaplanowanie działań badawczych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami planowania projektowego, wyznaczą zadania niezbędne do realizacji projektu i określą terminy wykonania kolejnych działań.

Kliknij, aby pobrać treść modułu 2 oraz załącznika: harmonogram projektu.

Realizacja Modułu 3 – „Działanie”, to realne działania uczniowskich zespołów projektowych, podczas którego uczniowie i uczennice poszukują odpowiedzi na postawione pytania, prowadzą badania terenowe, doświadczenia i eksperymenty oraz gromadzą materiały do prezentacji wyników. 

Kliknij, aby pobrać treść modułu 3 oraz załączników: metody badań w projekcie przyrodniczym, karta doświadczenia, jak sobie radzić z problemami.

Realizując Moduł 4 „Prezentacja i podsumowanie” zespół przygotuje prezentację efektów swojej pracy. Elementem tego etapu będzie także podsumowanie, czyli refleksja nad przebiegiem pracy projektowej, osiągniętymi rezultatami oraz zaangażowaniem uczniów w realizowane działania. 

Kliknij, aby pobrać treść modułu 4 oraz załączników: karta samooceny, raport z projektu.

Zachęcamy także do zapoznania się z koncepcją kursu on-line, w której znajdą Państwo m.in. odwołania do podstawy programowej.